Consultoria


consultoria

La nostra experiència en l’àmbit de l’Administració Pública ens permet oferir serveis de

consultoria especialitzada de:

  • Gestió Tributària
  • Recaptació Voluntària
  • Recaptació Executiva
  • Expedients Sancionadors (Multes, Zones Blaves, Convivència, Inspeccions, …)
  • Notificacions de procediments administratius.
  • Seguiment d’Expedients.
  • Procediments administratius.